Pink and white lilies

2,050.00

6 white lilies

6 Pink lilies

Glass Vase